På Gång

För närvarande arbetar vi med nya boenden på ett flertal platser Tex. Ligninkullen (Skogsvallen – Hjulsbro),  Malfors (Ljungsbro). Vi tittar även på ett flertal intressanta markområden runtom Linköping. Vi arbetar med hus där vi sätter kunden i fokus med kvalitet för det sociala livet.